Klient: Śląski Yacht Club

Rodzaj kreacji: „Zobaczyć Horn” – Identyfikacja, Kolorystka
Przeznaczenie: DTP / digital
Realizacja: 2018